New Zealand Ice Figure Skating Association Inc.
New Zealand Ice Figure Skating Association Inc.
NZIFSA
NZIFSA

home -> competitions -> athlete  

Highest Scores for Natalia GIMENEZ

IJS Events: 2005 onwards

Highest Total Scores

AthleteNatDisciplineYearEventScorePlace
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Australian Nationals70.338 / 21
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007 Australian Nationals69.696 / 28
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Hollins Trophy58.1112 / 16
Natalia GIMENEZAUSNovice Ladies2009 NSWs55.714 / 7
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 NSWs54.937 / 7
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007Hollins Trophy53.517 / 19
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Hollins Trophy53.114 / 12
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Australian Nationals51.6110 / 22
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 Australian Nationals50.8719 / 21

 

Highest Combined TES Scores

AthleteNatDisciplineYearEventScoreTESPCSPlace
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Australian Nationals70.3330.5039.83? / 21
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Hollins Trophy58.1125.6534.46? / 16
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Hollins Trophy53.1125.5528.56? / 12
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Australian Nationals51.6125.3428.27? / 22
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 Australian Nationals50.8725.2128.66? / 21
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 NSWs54.9324.5631.37? / 7
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007 Australian Nationals69.6924.5345.16? / 28
Natalia GIMENEZAUSNovice Ladies2009 NSWs55.7124.0332.68? / 7
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007Hollins Trophy53.5121.2935.22? / 19

 

Highest Short/Original Scores

AthleteNatDisciplineYearEventShort TSSTESPCSPlace
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007 Australian Nationals27.6912.6515.043 / 28
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Australian Nationals26.3913.7912.6010 / 21
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 NSWs23.6511.4712.187 / 7
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Hollins Trophy23.2813.1310.154 / 12
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Hollins Trophy21.8010.0011.8013 / 16
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Australian Nationals21.7412.5910.159 / 22
Natalia GIMENEZAUSNovice Ladies2009 NSWs21.0010.8511.155 / 7
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007Hollins Trophy18.478.9311.549 / 19
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 Australian Nationals18.439.589.8520 / 21

 

Highest Free Scores

AthleteNatDisciplineYearEventFree TSSTESPCSPlace
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Australian Nationals43.9416.7127.239 / 21
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007 Australian Nationals42.0011.8830.128 / 28
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2009 Hollins Trophy36.3115.6522.6611 / 16
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2007Hollins Trophy35.0412.3623.686 / 19
Natalia GIMENEZAUSNovice Ladies2009 NSWs34.7113.1821.534 / 7
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 Australian Nationals32.4415.6318.8118 / 21
Natalia GIMENEZNSWNovice Ladies2008 NSWs31.2813.0919.197 / 7
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Australian Nationals29.8712.7518.1212 / 22
Natalia GIMENEZNSWIntermediate Ladies2006 Hollins Trophy29.8312.4218.414 / 12